Onze troeven

  • leren volgens eigen tempo en mogelijkheden
  • open communicatie
  • warm en professioneel kader
  • wederzijds respect
  • gericht op succeservaring
  • weerbaarheidstraining
  • herstelgericht werken
  • hippo- werking